Toimitamme kansainvälisille laitetoimittajille pitkälle jalostettuja ratkaisuja tulevaisuuden tarpeisiin. Kumppaniverkostojamme hyödyntämällä pystymme tarjoamaan korkean teknologian tuotteita joustavasti ja kilpailukykyiseen hintaan.

Multimek tarjoaa asiakkailleen laitevalmistusta kokonaistoimituksina, koneenrakennusta sopimusvalmistuksena sekä prototyyppien tuotteistusta pitkälle jalostetuiksi teollisesti valmistetuksi tuotteiksi.

Hankimme globaalin verkostomme sopimuskumppaneilta tarpeen mukaan esimerkiksi komponentteja, materiaalia, automaatio-osaamista. Tuotantomenetelmät ja -lokaatiot suunnitellaan huolellisesti jokaisen projektin kohdalla erikseen.

Raskaassa konepajateollisuudessa sopimusvalmistajan toimitusvarmuus on hyvin kriittinen asia. Multimekin kolmeen lokaatioon hajautetulla tuotannolla on varmistettu koneiden ja laitteiden valmistus myös force majeure -tilanteissa.

Sopimusvalmistus

Multimek on tunnettu vastuullisesti tuotetuista, luotettavista ja laadukkaista kokonaistoimituksista koneenrakennus- ja laitevalmistuspuolella. Teemme sopimusvalmistuksena monen mittakaavan laitetoimituksia eri toimialoille.

Kansainvälisen kumppaniverkostomme avulla pystymme tarjoamaan ratkaisut parasta osaamista hyödyntäen ja kustannustehokkaasti tuotettuna. Pitkäaikaiset sopimusvalmistusasiakkaamme haluavat ostaa tarvitsemansa ratkaisut meiltä, koska toimitamme tuotteet joustavasti, täsmällisesti ja kilpailukykyiseen hintaan.

Ota yhteyttä »

Tuotteistus

Tuotteistus palveluna tarkoittaa sitä, että tilaajan alkuperäinen idea jalostetaan Multimekin ammattilaisten parhaalla osaamisella prototyypistä sarjatuotantoon ja valmiiksi tuotteeksi. Suunnittelemme tilaajan kanssa yhteistyössä, millainen lopputuote palvelee käyttäjäänsä parhaiten ja kuinka tuote kannattaa toteuttaa.

Prototyypin kehittämisessä hyödynnetään konsernimme asiantuntijoiden parasta tietotaitoa ja osaamista. Koska jokainen tuotteistettu ratkaisu on erilainen, valitaan tuotantomenetelmät ja valmistuspaikat aina tapauskohtaisesti.

Ota yhteyttä »

Pitkälle jalostetut ratkaisut.

Suurin osa toimituksistamme on kokonaisratkaisuja, joissa on hyödynnetty konsernimme huippuosaamista koko toimitusketjussa tuotekehityksestä valmistukseen.

Monen mittakaavan kokonaistoimitukset.

Tehokkaat ja hallitut LEAN-periaatteen mukaiset prosessit takaavat, että pystymme toimittamaan niin pienet kuin suuretkin tilaukset laadukkaasti ja varmasti.

Prototyypistä sarjatuotantoon ja valmiiksi tuotteeksi.

Pitkä kokemus tuotteistamisessa auttaa meitä jalostamaan asiakkaittemme ideoista tuotteita, jotka pystytään valmistamaan fiksusti ja järkevillä kustannuksilla.

Laatutuote syntyy vain parasta osaamista hyödyntäen

Multimek tarjoaa laitetoimittajille kokonaisvaltaista tuotteiden valmistusta laatutakuulla. Asiakkaamme pystyvät luottamaan toimitusvarmuuteemme – myös haastavien laitekokonaisuuksien toimituksissa.

Meillä on konsernissa ISO-9001-standardin mukainen laatujärjestelmä käytössä ja laadunvarmistuksen tärkeänä osana huolehdimme jatkuvasta kehittämisestä niin henkilöstön kuin prosessienkin osalta. Tuotannossa käytettävien parhaiden teknologioiden, automatisoinnin ja robotiikan avulla voimme varmistaa lopputuotteiden tehokkaan valmistuksen ja virheettömän laadun. Asiakkaillemme Multimek tarkoittaa erinomaista laatua, johon voi luottaa vuodesta toiseen.

Tutustu tyytyväisiin asiakkaisiimme »